Sigurjón Ólafsson Oeuvre Katalog

Dette online Oeuvre-Katalog omfatter alle de tredimensionelle værker, som man med sikkerhed kan fastslå, at billedhuggeren Sigurjón Ólafsson har udført. En trykt version af kataloget findes i kunstnerens biografi, Sigurjón Ólafsson ævi og list, bind I og II (Reykjavík 1998 og 1999). Denne digitale udgave bliver jævnligt opdateret.

Alle oplysninger om Sigurjón Ólafssons skulpturer er blevet verificeret af hans enke, Birgitta Spur, der er stifter og leder af Sigurjón Ólafsson Museet. Desuden har følgende medarbejdere ved museet deltaget i registreringsarbejdet: Sólveig Georgsdóttir, Helga Guðmundsdóttir og Geirfinnur Jónsson. Ved katalogets udarbejdelse har man støttet sig til følgende kildemateriale: udstillingskataloger, presseklip og artikler, fotografier, personlige breve, kunstnerens notesbøger - samt selve kunstværket.

Hver enkelt skulptur har fået et registreringsnummer: "LSÓ" nummer, hvor LSÓ er en forkortelse af museets islandske navn, Listasafn (kunstmuseum) Sigurjóns Ólafssonar. Disse numre er permanente, og det er vort ønske og håb, at de i fremtiden vil blive anvendt som generelle henvisninger til Sigurjón Ólafssons værk.

Til trods for at registreringen er foretaget med stor omhu, kan eventuelle fejl ikke udelukkes. Katalogets brugere bør især være på vagt med hensyn til proveniens, idet "ejer" feltet kun afspejler, hvad der er opført i museets file på daværende tidspunkt. Hverken museet eller dets personale kan stilles til ansvar for skader eller krav, som dette katalog, eller fejl i det, kan forårsage.

Museets medarbejdere værdsætter alle rettelser og tilføjelser til kataloget fra dets brugere.

Sigurjón Ólafsson Museet er interesseret i at samarbejde med nuværende ejere af Sigurjón Ólafssons skulpturer med henblik på at få informationer om hvor værkerne befinder sig, deres tilstand og proveniens (ejerskab). Museet imødekommer gerne eventuelle ønsker om at oplysninger af denne art udelukkende opføres i museets interne registrant, såfremt ejerne ønsker at være anonyme i online udgaven. Med henblik på skulpturernes fremtidige værdi gøres der opmærksom på vigtigheden af at få dem registreret og godkendt af museets personale.

Målene er angivet i cm. højde x bredde x dybde
 
Forkortelser anvendt i kataloget:
LSÓ   Sigurjón Ólafsson Museet
  Islands Nationalgalleri Reykjavík
KKM eller KK&M   Kristiania Kunst og Metalstøberi, Oslo
AS eller A/S   Bronseskulptur A/S, Oslo
PE   Pangolin Editions Foundry, Chalford, UK
JS eller Jørn   Jørn Svendsen, Skulpturstøberiet Svendborg

Opprettet af: Geirfinnur Jónsson
Sigurjón Ólafsson Museet

www.LSO.is