Kunstnerens moder, Guðrún Gísladóttir (1867 - 1958)

Det vides at Sigurjón Ólafsson medbragte en portrætbuste af sin mor, da han i 1928 blev optaget på Kunstakademiet i København. Dette værk er efter alt at dømme gået tabt. Sommeren 1938 kommer han til Island efter fire års fravær og modellerer blandt andet portrættet af moderen, den da halvfjerdsårige Guðrún Gísladóttir, iklædt nationaldragten med den specielle hovedbeklædning. Arbejdet, der foregik i hendes køkken, blev efter sigende fuldendt på en enkelt dag. Hun var meget utålmodig og utilpas ved situationen, og tog det løfte af sønnen at han skulle sørge for at portrættet blev sat på museum, for hun ville på ingen måde have det for øjnene hjemme i Island.
    Dette portræt er blandt højdepunkterne i Ólafssons portrætkunst. Udover den personlige karakteristik rummer værket den islandske almuekvindes erfaringer gennem mange slægtled og kommer derved tæt på at være et nationalt symbol.

Billedhuggeren Sigurjón Ólafsson og hans portrætter
Sigurjón Ólafsson Museet 2008, ISBN 978-87-88755-03-9